Hak İhlali Yapan İşverenleri SGK’ya Bildirmeye Başladık!

 

Meslektaşlarımıza Duyurumuzdur!

Sektörümüzde en çok yaşadığımız hak ihlallerinden olan günlük çalışma sürelerinin aşılması konusunda bize gelen şikayetler üzerine bazı yapım şirketlerini uyarmıştık.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun fazla çalışmayı düzenlediği 41. Maddesi ile çalışma süreleri ve denkleştirme esasını düzenlediği 63. Maddesi’nde, haftalık çalışma süresinin 45 saat olup, günlük 11 saati aşan ve yıllık 270 saatin üstünde bir fazla çalışmanın yaptırılamayacağı önemle vurgulanmıştır. Yine aynı iş kanununun 104. Maddesi’nde ise, 63. Maddeye aykırı hareket eden işverenler hakkında idari para cezasının uygulanacağı açıkça belirtilmiştir.

Uyarılarımızı dikkate almayarak hukuka aykırı bir şekilde oluşturulmuş sözde piyasa koşullarını bahane ederek çalışanlarını hukuka aykırı bir şekilde çalışmaya zorlayan işverenler hakkında teftiş ve soruşturma yapılması için SGK’ya gerekli müracaatları yapmaya başladığımızı komuoyuna duyurmak isteriz.

Tüm meslektaşlarımızın bu ve benzeri yaşanabilecek hak ihlalleri karşısında kanuni haklarına daha sıkı sarılmalarının ve sendikamız ile iletişim halinde olmalarının sorunların çözümü bakımından önemini vurgulamak isteriz.

SİNE-SEN YÖNETİM KURULU