Pandemi ve Yeni Normal Sürece İlişkin İlgili Bakanlıklara Dilekçe Yolladık

03.06.2020

T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA;
ANKARA

 

Bilindiği gibi COVID-19 pandemisi nedeni ile sağlık anlamında ciddi bir krizin içerinde bulunduğumuz günlerde dizi, film ve reklam setlerinin neredeyse tamamı durmak zorunda kaldı. Salgınla mücadele edebilmek için Bilim Kurulu çeşitli iş ve iş yerlerinde çalışma önlemleri ve kısıtlamalar belirlemiş, Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığınca bu kararlar kamuoyuna deklare edilmişti.

1 Haziran itibariyle başlayan Yeni Normal hayata geçişle birlikte dizi, film ve reklam setleri de gerek kaldıkları yerden gerekse yeni projelerine başlamışlardır. Fakat setlerde yıllardır çözülemeyen çalışma saati ve iş güvenliği sorunları göz önüne alındığında, hem Bakanlığın hem de Bilim Kurulu’nun diğer iş ve iş yerleri için yaptığı önlem ve kısıtlamalar gibi setler içinde önlem ve kısıtlamalar getirmesini, doğabilecek bulaş ve iş kazalarının önlenmesi açısından hayati buluyoruz.

Özellikle denetime muhtaç olan birkaç hususu vurgulamak isteriz;

  1. Set çalışanlarının bağışıklık sisteminin korunması ve uzun süreli çalışmaların hijyen koşullarını sağlamayı zorlaştıracağından, günlük 8 saati aşan çalışmaların yapılmaması, zaruri durumlarda yapılan 8 saati aşan çalışmaların fazla mesai ücretine hak kazandıracağı ve bu hallerde dahi azami çalışma süresinin 11 saati aşamayacağının yapım şirketlerine deklare edilmesi.
  2. Çekim yapılacak set ve tüm alanların önce iş güvenliği uzmanı tarafından denetlenmesi ve iş güvenliği eğitimlerinin verilerek, çekimde yer alacak herkesin mutlaka sağlık kontrollerinin yapılması.
  3. Setlerde, stüdyolarda ve tüm ulaşım sürecinde hijyen, sosyal mesafe, ateş ölçüm ve maske takma gibi tedbirlere uyulması.

Yukarıda ana hatlarıyla belirttiğimiz, binlerce çalışanı ilgilendiren, setlerde alınması gereken önlemler ve kısıtlamalar konusunun; sektörde faaliyet yapan sendika, platform ve derneklerin yapmış olduğu çalışmalar da göz önüne alınarak, bulaş ve ölümlü iş kazaları yaşanmadan Bakanlıkça belirlenip ilan edilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

Not: Aynı dilekçe Sağlık Bakanlığına’da yollanmıştır.